MASURA 1
  Consolidarea competitivitatii zonelor de pescuit si valorificarea produselor pescaresti
Obiectivele specifice ce vor fi atinse odata cu implementarea masurii 1 in cadrul teritoriului GRUPULUI LOCAL PESCARESC "CALAFAT" sunt urmatoarele:
  1. Consolidarea competitivitatii la nivelul Grupului Local Pescaresc Calafat;
  2. Valorificarea produselor pescaresti la nivelul Grupului Local Pescaresc Calafat;
euro Bugetul alocat acestei masuri este de 520.000,00 Euro  MASURA 2
   Sprijinirea micilor pescarii si a infrastructurii si serviciilor legate de turism in beneficiul micilor comunicati pescaresti, restructurarea si redirectionarea activitatilor economice in special prin promovarea ecoturismului
  Obiectivele specifice ce vor fi atinse odata cu implementarea masurii 2 in cadrul teritoriului GRUPULUI LOCAL PESCARESC "CALAFAT" sunt urmatoarele:
  1. Sprijinirea infrastructurii si a serviciilor legate de turism din zona Grupului, in beneficiul micilor comunitati pescaresti din cadrul teritoriului FLAG analizat;
  2. Promovarea ecoturismului;
euro Bugetul alocat acestei masuri este de 757.500,00 Euro (contributie publica POP)   MASURA 3
   Protejarea mediului in zonele de pescuit pentru mentinerea atractivitatii acestuia precum si protejarea si imbunatatirea patrimoniului natural si arhitectonic
  Obiectivele specifice ce vor fi atinse odata cu implementarea masurii 3 in cadrul teritoriului GRUPULUI LOCAL PESCARESC "CALAFAT" sunt urmatoarele:
  1. Protejarea mediului in zonele de pescuit ce apartin Gupului Local Pescaresc "Calafat";
  2. Protejarea si imbunatatirea patrimoniului natural si arhitectonic de pe teritoriul Grupului Local Pescaresc "Calafat";
euro Bugetul alocat acestei masuri este de 504.000,00 Euro (contributie publica POP)   MASURA 4
   Diversificarea activitatilor prin promovarea unor locuri de munca multiple, in afara sectorului pescuitului
  Obiectivele specifice ce vor fi atinse odata cu implementarea masurii 4 in cadrul teritoriului GRUPULUI LOCAL PESCARESC "CALAFAT" sunt urmatoarele:
  1. Diversificarea activitatior din zona prin generarea unor locuri de lucra multiple, in zona Grupului Local Pescaresc "Calafat", in afara sectorului pescuitului;
euro Bugetul alocat acestei masuri este de 125.700,00 Euro (contributie publica POP)   MASURA 5
   Functionarea Grupului Local Pescaresc "Calafat"
  Obiectivele specifice ce vor fi atinse odata cu implementarea masurii 5 in cadrul teritoriului GRUPULUI LOCAL PESCARESC "CALAFAT" sunt urmatoarele:
  1. Functionarea Grupului;
  2. Implementarea in bune conditii a planului de dezvoltare locala integrata;
euro Bugetul alocat acestei masuri este de 190.720,00 Euro (contributie publica POP)