Obiective
  a) 
promovarea unui parteneriat public-privat in interiorul teritoriului Microregiunii "Calafat", care sa stimuleze dezvoltarea durabila, cresterea nivelului de trai, cresterea performantei economice, cresterea capacitatii organizationale, a competitivitatii zonei, prin valorificarea potentialului sau, prin facilitarea accesului factorilor zonei, ai reprezentantilor diferitelor domenii, la activitati si programe de interes general si specific, comunitar si de interes public;

  b) implementarea "pe termen mediu si lung" a Strategiilor de dezvoltare locala durabila a zonei Microregiunii "Calafat";
  c)
sprijinirea participativitatii in comunitati, a realizarii descentralizarii responsabilitatii, prin promovarea initiativelor locale, realizate in cadrul strategiilor locale;

  d)
cresterea atractivitatii Microregiunii in vederea atragerii investitiilor si derularea de activitati specifice, orientate spre valorificarea potentialului zonei;

  e) cresterea competitivitatii produselor si serviciilor zonei, generarea de plusvaloare;
  f)
promovarea inovarii, a transferului tehnologic si de know-how prin intarirea legaturilor dintre comunitati cu mediul de afaceri si cel stiintific/tehnologic/de cercetare;

  g)
stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, inclusiv in cadrul euroregiunilor, precum si participarea la structurile si organizatiile de profil care promoveaza dezvoltarea economico-sociala si institutionala, in scopul realizarii unor proiecte de interes comun;

  h)
gasirea de noi resurse pentru diversificarea activitatilor economice si imbunatatirea calitatii vietii, in mod sustenabil, pe termen lung;

  i)
beneficiarii programelor si proiectelor FLAG (Grup Local Pescaresc) "Calafat" pot fi: comunitatile locale, institutiile publice si private, societati comerciale, ONG-uri, institutii de invatamant si asociatii profesionale, grupuri de producatori, etc., din regiunea eligibila;