Sectorul public - 5 APL (Administratii Publice Locale)
  1. Municipiul Calafat
  2. Comuna Cetate
  3. Comuna Ghighera
  4. Comuna Maglavit
  5. Comuna Macesul de Jos
 
Sectorul civil - 8 ONG-uri organizatii si asociatii, inclusiv asociatii profesionale)
  1. Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM), Calafat
  2. Organizatia Producatorilor din Sectorul Pescuit si Acvacultura (OPSPA) Sf. Nicolae, Calafat
  3. Asociatia de Dezvlotare Intercomunitara Ciupercenii Noi - Desa - Poiana Mare
  4. Asociatia Calafat - Duiven, Calafat
  5. Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare (ARoTT), Craiova
  6. Asociatia Ecopescar, Calafat
  7. Asociatia Vocea Naturii, Calafat
  8. Asociatia Glasul Femeilor, Calafat
 
Sectorul privat = 1 (firme, grupuri de producatori, societati piscicole)
  1. SC Iskandermag Trading SRL, Calafat